czwartek, 02 wrzesień 2021 12:09

2021 - Zmiany w przepisach vol. 2

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
(Przeczytasz w: 10 - 20 minut)

Rok 2021 to rok zmian w przepisach ruchy drogowego w Polce. Za nami już dwie, a trzecia, niestety trzeba to nazwać po imieniu, pisana na szybko na kolanie po kilku kolejnych poważnych wypadkach na naszych drogach planowana jest pod koniec roku.

Aktualnie obowiązująca Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym, czyli popularnie zwany Kodeks Drogowy został ogłoszony 1997 roku. 24 lata temu. Przez ten czas zmieniło się wszystko. Pojazdy jakimi się poruszamy, prędkości na drogach, natężenie ruchu oraz sama infrastruktura. I choć co chwila pojawiają się kolejne zmiany w przepisach, dziś już trudno naliczyć ile tych zmian od 1997 roku było, to trudno nie zauważyć, że przepisy nie nadążają za rzeczywistością. Sama ustawa bardziej przypomina w tym momencie patchworkową narzutę na kanapę niż rzetelny akt prawy. Jednak kierowcy muszą się w tym wszystkim orientować, wszak trudno nie zgodzić się z argumentem, że wszystkie zmiany wprowadzane są by podnieść bezpieczeństwo na naszych drogach.

Poprzednie zmiany, te, które dotyczyły nas motocyklistów bezpośrednio opisywałem w artykule 1 czerwca 2021 - zmiany w przepisach. Dziś zajmę się przepisami, które dotyczą nas pośrednio a wprowadzone zostały tydzień wcześniej. Rządzący wreszcie dostrzegli konieczność zmian przepisów tak, aby zaczęły również obejmować urządzenia elektryczne na naszych drogach. Część opisywanych tutaj zmian ma charakter czysto kosmetyczny, polegający na dopisaniu odpowiednich sformułowań do istniejących już przepisów, a część to zupełnie nowe artykuły.

Na początek zacznę od art 2 Ustawy PoRD czyli definicje. Na każdym kursie na prawo jazdy muszę na nowo tłumaczyć kursantom dlaczego znajomość definicji jest ważna. Na każdym kursie znajdzie się przynajmniej jeden osobnik, który będzie twierdził, że definicje mu są do niczego niepotrzebne. I na każdym kursie przytaczam zawsze ten sam przykład. Aby móc w danym miejscu wyprzedzić jakiegoś uczestnika ruchu zgodnie z przepisami, musimy znać definicję wyprzedzania, skrzyżowania, pasa ruchu oraz pojazdu silnikowego. Bez znajomości choćby jednej z tych definicji, nigdy w 100% nie możemy być pewni, czy wyprzedzamy zgodnie z przepisami.

No to lecimy. Aha, zmiany w przepisach będę zaznaczał innym kolorem.

Art 2.

1) droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

17) uczestnik ruchu – pieszego, osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;

18) pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej;

18a) urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni;

Definicja 18a jest nowością. Zgodnie z zapisem, obejmuje ona rolki, wrotki, deskorolki, hulajnogi i wszystkie inne urządzenia służące do przemieszczania się, napędzane siłą mięśni.

23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości;

31) pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch;

wg tej definicji, urządzenia wspomagające ruch czyli te z definicji 18a, nie są pojazdami! Innymi słowy ustawodawca stawia takie urządzenia bliżej pieszych.

 

32) pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego i wózka inwalidzkiego;

Do tej pory z definicji pojazdu silnikowego wyłączone były tylko motorowery i pojazdy szynowe. Obecnie pojazdami silnikowymi nie są również elektryczne rowery i elektryczne wózki rowerowe, hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego. Dla nas oznacza to, że te wymienione pojazdy możemy wyprzedzać na skrzyżowaniach, przy dojeżdżaniu do szczytu wzniesienia lub oznaczonego niebezpiecznego zakrętu. Możemy te pojazdy wyprzedzać również pomimo znaku B-25.

 

47) rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o  znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

47a) wózek rowerowy – pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

47b) hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;

47c) urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;

Dwie ostatnie definicje to również zupełne nowości. Zarówno jedna i druga definicja zakłada, że urządzenia te napędzane są elektrycznie i służą do transportu JEDNEJ osoby. Innymi słowy nie ma możliwości jazdy z pasażerem na hulajnodze elektrycznej, co jednak dość często widuje się na naszych drogach. Problem pojawił się jeden. Mianowicie, jak już wspomniałem, przepisy nie nadążają za zmianami. Wydawać by się mogło, że jak już wprowadzamy jakieś zmiany, to dobrze żeby były aktualne jeszcze przez jakiś czas. Póki co, wychodzi na to, że obecne zmiany są już przestarzałe w momencie wprowadzania. Bo jak zakwalifikować taki pojazd, skoro zarówno hulajnoga jak i UTO nie mogą posiadać siedzenia?

motoniedzwiedz pl hulajnoga

Do kategorii UTO zaliczają się segwaye, hoverboardy, deskorolki elektryczne oraz monocykle elektryczne.

 

Przejdźmy do kolejnego przepisu. Zupełnie nowego.

Art. 15a.
1. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Jak już wspomniałem wcześniej urządzenia wspomagające ruch zostały postawione bliżej pieszych. Stąd też osoby poruszające się takimi urządzeniami mają prawa zbliżone do pieszych. Mogą poruszać się chodnikami, a w strefie zamieszkania tak samo jak piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Jednakże mają także pewne obowiązki:

3. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

4. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, przekraczając jezdnię, jest obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

5. Przekraczanie torowiska wyodrębnionego z jezdni przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

6. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana:

1) poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzenie, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
2) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;
3) przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
4) przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
5) zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Tutaj mamy przykład tego jak ustawodawca znów się nie popisał. W podpunkcie 5 zapisane zostało pierwszeństwo pieszego na przejściu dla pieszych. Tyle że.... no właśnie. Tydzień później zostają wprowadzone nowe przepisy związane z pierwszeństwem pieszych, z których wiemy już, że kierujący pojazdem ma ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu oraz wchodzącemu na przejście. Jak widać, jadąc na deskorolce ustąpić musimy tylko tym pieszym, którzy już są na przejściu, a jadąc deskorolką elektryczną również tym, którzy na przejście wchodzą. Nie jest to jedyny absurd w naszych przepisach.

 

7. Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:

1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
3) ciągnięcia pojazdu lub ładunku;
4) czepiania się pojazdów;
5) poruszania się tyłem.

Koniec z wieczornym wypadem na piwo na rolkach. Nie ma też możliwości jazdy w dwie osoby na jednej hulajnodze. Pozostaje jednak pytanie, czy jadąc z plecakiem przewozimy ładunek czy nie?

 

Zajmijmy się teraz urządzeniami elektrycznymi czyli hulajnogami i UTO.

Niektórzy, korzystający na co dzień z hulajnóg wynajmowanych na minuty, zdziwili się ostatnio, że te zdecydowanie zwolniły. Jeszcze większy problem mają ci, którzy zbudowali sobie hulajnogi elektryczne potrafiące rozwijać ponad 100 km/h.

Art. 20.

4) hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego – 20 km/h.

 

Jeździliście kiedyś hulajnogami elektrycznymi lub UTO? A pamiętaliście o sygnalizowaniu zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchy? Tak, tak, mamy taki obowiązek. Dokładnie tak samo jak na rowerze poprzez wystawianie rąk.

Art. 22.
5a. W przypadku gdy pojazd nie jest wyposażony w kierunkowskazy, kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.

 

O tym, że wyprzedzając rowerzystę musimy zachować 1 metr odstępu wiedzą wszyscy. No prawie wszyscy. Obecnie do tej grupy dołączyły również omawiane dziś pojazdy i urządzenia:

Art. 24
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

 

I kolejny przepis, który wszystkim motocyklistom powinien być znany. Jazda w kolumnie. Ilość motocykli w jednej kolumnie nie może przekraczać 10 szt. I znowu drobne zmiany polegające na dopisaniu odpowiednich pojazdów:

Art. 32.
1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

2) rowerów, wózków rowerowych lub hulajnóg elektrycznych – 15;
3) pozostałych pojazdów – 5.

Innymi słowy jeśli ze znajomymi chcecie pojechać na hulajnogach elektrycznych to możecie zebrać grupę 15 osób, ale chcąc jechać na UTO czyli np na deskorolkach elektrycznych to już tylko w 5 osób.

2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.
4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.

Komentowanie polskich przepisów przypomina walkę bokserską i punktowanie dużo słabszego przeciwnika. Ten przepisz już istniał wcześniej, jednak po cichu liczyłem na to, że ustawodawca pomyśli odrobinę i zajdą tu większe zmiany. Niestety. Nadal zabrania się wjeżdżania między rowery, wózki rowerowe oraz nowość hulajnogi elektryczne. Za to spokojnie możemy wjeżdżać w środek kolumny motorowerów, motocykli czy innych UTO. Absurd pozostał. Kto choć raz jechał w jakieś kolumnie motocyklowej na zlocie, wie o czym piszę. Po prostu wpychanie 2,5 tonowego pojazdu między jadące motocykle, jadące w szyku jest skrajnie niebezpieczne. Dla motocyklistów oczywiście. Choć i dla kierownika puszki może się to skończyć nieciekawie, jeśli trafi na krewkich Hells Angels.

 

Art. 33.

1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.
1a. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych kierujących tymi pojazdami. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

I znowu. Co z UTO? czym deskorolka elektryczna różni się od hulajnogi elektrycznej, że traktowana jest inaczej?

3. Kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;
2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
3) czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Rowerzyści i motorowerzyści w szczególnych przypadkach mogą jechać obok siebie. Osoby na hulajnogach, pomimo, że zazwyczaj zajmują mniej miejsca już nie mogą.

 

Art. 33a.

1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

2. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

3. Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:
1) ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

 

Art. 33b.

1. Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

2. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

3. Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:
1) ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
3) czepiania się pojazdów.

 

Art. 33c.

Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.


Art. 33d.

1. Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze.

2. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Ustawa PoRD nie jest jedynym dokumentem obowiązującym na naszych drogach. Drugim równie ważnym aktem prawnym jest Ustawa o Kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku. W ustawie tej przeczytać możemy, że:

Art. 7.

1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania:

2) rowerem, wózkiem rowerowym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;

a ponad to:

Art. 8.

1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

10) 10 lat dla roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego;

 

Czysto teoretycznie powinno się skończyć rozbijanie po centrach miast tłumów pijanych turystów na elektrycznych hulajnogach.

Art. 45.

1. Zabrania się:
1) kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

Warto też dodać, że skoro UTO i hulajnogi elektryczne stały się pojazdami, to:

2. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;

 

Nastąpiła też drobna zmiana w parkowaniu tych pojazdów. O ile motocykl lub motorower nadal parkujemy na chodniku jak najbliżej jezdni, tak nowe urządzenia oraz co jest nowością, rowery już parkujemy jak najdalej od jezdni. Wreszcie legalnym będzie oparcie roweru o witrynę sklepu, co do niedawna jeszcze było niezgodne z przepisami.

Art. 47

3. Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2.

 

Warto zwrócić też uwagę na fakt, że wyjście z psem na smyczy, samemu jadąc na UTO lub hulajnodze elektrycznej jest zabronione. Pytanie tylko jak interpretowane jest "ciągnięcie zwierzęcia". A jeśli to zwierze ciągnie nas?

Art. 60

2. Zabrania się kierującemu:
4) ciągnięcia za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku;

 

I ostatni artykuł ustawy. Za wszystkie wykroczenia związane z powyższymi przepisami zostaniemy ukarani przez straż miejską (gminną)

Art. 129b

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:
2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
c) ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch,

 

Podsumowanie

Wypadałoby napisać kilka słów na zakończenie. Uwierzcie mi, że długo myślałem co napisać i jak w skrócie skomentować w całości powyższy materiał. W sumie, piszę ten artykuł już trzeci dzień i nadal nie wiem czy to co napiszę teraz będzie wystarczające. Na samym początku napisałem, że Ustawa Przepisy o Ruchu Drogowym jest stara, połatana i niespójna. Na przykładzie nowych przepisów możecie zobaczyć jak bardzo. W zasadzie, trudno oprzeć się wrażeniu, że kolejne zmiany pisane są faktycznie na kolanie, byle szybko, bo trzeba ugasić pożar. Bo zdarzyło się parę wypadków i trzeba wreszcie coś zrobić, żeby opinia społeczna nie mówiła potem, że nic nie zrobiliśmy. Gdzie sens? Gdzie logika? W mojej opinii przepisy, zwłaszcza te od których zależy bezpieczeństwo i życie ludzi codziennie przemieszczających się po naszych drogach powinny być proste, czytelne i nie zostawiające żadnego pola do interpretacji. Nie znam się, ale sądzę, że przepisy ruchu lotniczego wyglądają odrobinę inaczej.

Dlaczego na siłę tworzy się artykuł 33d, zabraniając dzieciom do lat 10 poruszać się po drogach, no chyba że w strefie zamieszkania i pod opieką dorosłych, zamiast dopisać dzieci do lat 10 na hulajnogach elektrycznych i UTO do definicji pieszego w art 2.18? Ktoś napisze, że to nie jest istotne, że co za różnica. Ano spora. Bo dlaczego mogę zabrać dziecko do lat 10 na wycieczkę po mieście na rowerach ale już na hulajnogach elektrycznych nie? Co więcej, czym różni się rower elektryczny pod tym względem od hulajnogi elektrycznej? Niczym. Ani nad rowerem, ani nad rowerem elektrycznym, ani nad hulajnogą rodzic nie zapanuje gdy dziecko zechce mu wywinąć jakiś numer. Robi się jeszcze ciekawiej, dziecko na hulajnodze elektrycznej jest przynajmniej ograniczone do prędkości 20 km/h  a na rowerze już nie. Teoretycznie poruszając się po chodniku lub drodze dla pieszych mamy poruszać się z prędkością pieszego, ale jakie to ma znaczenie czy będę się poruszał na rowerze czy na hulajnodze elektrycznej?

Uderzcie się w piersi i przyznajcie na głos. Kiedy ostatnio czytaliście ustawę Prawo o Ruchu Drogowym? Ale tak konkretnie, od początku do końca. A dlaczego nie? Bo jest napisana źle, kolejne zmiany zamiast ułatwiać życie i regulować w sposób prosty, tylko zaciemniają obraz i sytuację na drodze. Nikt nie chce czytać dokumentu z którego nic nie rozumie.

No dobra dość narzekania. Spróbujmy zebrać do kupy to co wynika z tego przydługiego już artykułu:

Urządzenia wspomagające ruch

 • Nie są pojazdami.
 • Ta kategoria obejmuje rolki, deskorolki, hulajnogi, itp.
 • Traktowane są w sposób zbliżony do pieszych.
 • Jeśli w jakieś sytuacji mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa osobie na takim urządzeniu, to nie możemy jej zmusić do zatrzymania, zmiany kierunku lub istotnej zmiany prędkości.
 • Osoby na UWR mają poruszać się po chodniku, drodze dla pieszych lub drodze dla rowerów. Przy czym, poruszając się po drodze dla rowerów obowiązuje je ruch prawostronny.
 • Ważne! Mogą poruszać się po DRODZE dla rowerów ale nie po PASIE dla rowerów.
 • W strefie zamieszkania, tak jak piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami.
 • Poruszając się po chodniku lub drodze dla pieszych ma obowiązek jechać z prędkością pieszego, zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa pieszym.
 • Zbliżając się do przejścia dla pieszych, ma ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na tym przejściu.
 • Osoby poruszające się UWR nie mogą być pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków.
 • Nasze obowiązki jako kierowców innych pojazdów względem UWR są takie same jak w przypadku pieszych.
 • Na UWR można przejeżdżać przez przejście dla pieszych
 • Mogą być kontrolowane i karane przez Straż Miejską (gminną)

 

Urządzenia transportu osobistego

 • Są pojazdami.
 • Ta kategoria obejmuje deskorolki elektryczne, monocykle elektryczne, hoverboardy, segwaye itp.
 • Traktowane są w sposób zbliżony do rowerzystów.
 • Maksymalna prędkość na drogach publicznych ograniczona do 20 km/h.
 • Kierujący takimi pojazdami mają obowiązek sygnalizowania zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu, tak jak na rowerze, o ile nie są wyposażone w kierunkowskazy.
 • W przypadku wyprzedzania osoby na UTO mamy obowiązek zachowania odstępu minimum 1 metra.
 • Maksymalna liczba UTO w kolumnie - 5 szt
 • UTO mają poruszać się po drogach dla rowerów (nie mogą po pasach dla rowerów)
 • Jeśli brak drogi dla rowerów, wyjątkowo mogą poruszać się po chodniku lub drodze dla pieszych
 • Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym
 • Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, maja jechać z prędkością pieszego oraz ustępować pierwszeństwa pieszym
 • Można jechać tylko w jedną osobę na urządzeniu
 • Minimalny wiek uprawniający do poruszania się na UTO - 10 lat (wyjątek stanowi jazda w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej)
 • Wymaga posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii Am, A1, B1 lub T jeśli osoba nie skończyła 18 lat
 • Nie wolno korzystać z telefonu jeśli konieczne jest trzymanie go w ręce
 • Zakaz jazdy pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków.
 • Zabrania się przejeżdżania przez przejście dla pieszych
 • Mogą być kontrolowane i karane przez Straż Miejską (gminną)

 

Hulajnogi elektryczne

 • Są pojazdami.
 • Traktowane są w sposób zbliżony do rowerzystów.
 • Maksymalna prędkość na drogach publicznych ograniczona do 20 km/h.
 • Kierujący takimi pojazdami mają obowiązek sygnalizowania zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu, tak jak na rowerze, o ile nie są wyposażone w kierunkowskazy.
 • W przypadku wyprzedzania osoby na hulajnodze elektrycznej mamy obowiązek zachowania odstępu minimum 1 metra.
 • Maksymalna liczba w kolumnie - 15 szt
 • Hulajnogi elektryczne mają poruszać się po drogach dla rowerów lub pasach dla rowerów
 • Mogą korzystać ze śluz rowerowych
 • Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym
 • Jeżeli brakuje drogi dla rowerów lub pasa dla rowerów, hulajnogi elektryczne powinny jechać jezdnią, jeśli na drodze obowiązuje prędkość do 30 km/h.
 • Jeżeli brakuje drogi dla rowerów lub pasa dla rowerów, a na drodze dozwolona jest prędkość większa niż 30 km/h, hulajnogi elektryczne mogą poruszać się po chodniku lub drodze dla pieszych
 • Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, maja jechać z prędkością pieszego oraz ustępować pierwszeństwa pieszym
 • Można jechać tylko w jedną osobę na urządzeniu
 • Minimalny wiek uprawniający do poruszania się na UTO - 10 lat (wyjątek stanowi jazda w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej)
 • Wymaga posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii Am, A1, B1 lub T jeśli osoba nie skończyła 18 lat
 • Nie wolno korzystać z telefonu jeśli konieczne jest trzymanie go w ręce
 • Zakaz jazdy pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków.
 • Zabrania się przejeżdżania przez przejście dla pieszych
 • Mogą być kontrolowane i karane przez Straż Miejską (gminną)
Czytany 2354 razy Ostatnio zmieniany piątek, 03 wrzesień 2021 10:51
Dział: Przepisy
Urso Branco

Z wykształcenia technik informatyk i pedagog. Z zawodu instruktor nauki jazdy. Fascynat doskonalenia techniki jazdy. Posiada uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A, B, B+E, C, C+E, D, D+E oraz uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców kategorii A i B. Instruktor w Szkole Motocyklowej MotoNiedźwiedź.

Więcej w tej kategorii: « 1 czerwca 2021 - zmiany w przepisach